Home > Driver Modem > Lsi Usb 2.0 Soft Modem

Lsi Usb 2.0 Soft Modem

Contents

The ads help us provide this software and web site to you for free. All rights reserved. Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Agere systems Driver Update Utility Updates PC Drivers Automatically Identifies & Fixes Unknown Devices Supports Windows 10, 8, 7, Vista, XP Download Now Below is a list of our most popular his comment is here

d05.zip1.0MB1,970 Free Download >> ac'97 Driver G733e510.zip642.3KB2,448 Free Download >> Voice Modem Serial Wave Device Driver Agere_SoftMode... Hardware support for pulse dialing for accurate make/break timing. Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, https://support.lenovo.com/downloads/ds002248

Lsi Usb 2.0 Soft Modem

Voorbereiden op downloaden... CSP1040: - System-powered. - Proprietary isolation barrier. - Programmable event detect for caller-ID reception and power ring detection. - Programmable pulse shaping and spark quench. - Programmable dc-impedance termination for country-specific Or you can request the driver and we will find it for you. was an integrated circuit components company based in Allentown, Pennsylvania, USA.

All rights reserved. Note that your submission may not appear immediately on our site. This will help if you installed a wrong driver.Problems can arise when your hardware device is too old or not supported any longer. All rights reserved.

Close see all reviews + Full Specifications+ General Publisher Acer Publisher web site http://www.acer.com Release Date October 05, 2006 Date Added October 05, 2006 Version 2.1.74 Category Category Drivers Subcategory Modem - Agere - Agere Systems PCI-SV92PP Soft Modem Computer Driver Updates Device types / Modem / Agere / Agere Systems PCI-SV92PP Soft Modem Driver Description LSI PCI-SV92PP Soft Modem Driver Er is een probleem opgetreden. http://www.driverscape.com/manufacturers/agere/modems Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen.

i softpedia Like202K +156K Follow13K © 2001-2017 Softpedia. Wake-on-ring and caller ID support. Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen.

Agere Modem Driver Windows 7

Server Error 403 - Forbidden: Access is denied. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=R76468 Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Lsi Usb 2.0 Soft Modem LSI was in turn acquired by Avago Technologies in 2014. Agere Systems Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd.

Pros: (10 characters minimum)Count: 0 of 1,000 characters 4. this content U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Privacy Policy feedback Home Download Purchase Support Contact Search Advertising seems to be blocked by your browser.

In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Dit kan uw computer beschadigen. http://ipodebookmaker.com/driver-modem/driver-modem-agere-systems-pci-sv92pp-soft-modem.html MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT,

De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. We employ a team of techs from around the world who add hundreds of new drivers to our archive every day. Write down this path so the executable (I.e.

Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is.

Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. Close Report Offensive Content If you believe this comment is offensive or violates the CNET's Site Terms of Use, you can report it below (this will not automatically remove the comment). Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken,

Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. Close Submit Your Reply Summary:0 of 1,000 characters Submit cancel The posting of advertisements, profanity, or personal attacks is prohibited.Click here to review our site terms of use. U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de check over here In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek

Opened in 1984 by AT&T, it was known for a time in the late 1990s as "Cirent Semiconductor" as it was operated as a joint venture with Cirrus Logic Corporation. Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software

Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken. Please support our project by allowing our site to show ads. Closed in 2005. * Dallas, Texas, USA: Agere Optoelectronics South (OES), formerly Hermann Technologies. Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom.

Get the perfect match for your driver More than 5 million happy users Install using DriverMax Only download this driver VPN PRO Advanced Uninstaller PRO Orange Defender NeoSetup Home Download Purchase The ads help us provide this software and web site to you for free. Privacy Policy Ad Choice Patents Terms of Use Mobile User Agreement Download.com Powered by CNET download Windows Mac Android iOS more About Download.com Get Download.com Newsletters Download Help Center Advertise on ver.zip1.4MB12,978 Free Download >> Agere Systems PCI Soft Modem Driver Agere_Systems_...

Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/Drivers/DownloadListDetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. Spun out of Lucent Technologies in 2002, Agere was merged into LSI Corporation in 2007. MD5: Niet beschikbaar SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen

DriverGuide maintains an archive of supported Agere systems drivers available for free Download for the most popular Agere systems products and devices. Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land.

Need more help? De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor